Norsk Hodepineselskap

Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre

hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av

møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom

populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia. Selskapet vil kunne stille

sin spesielle medisinskfaglige innsikt til disposisjon i samfunnsdebatten. Videre ytes økonomisk støtte

til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine.


Norsk hodepineselskap er en spesialforening under Den Norske Legeforening. 


Det kan ytes økonomisk støtte til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine etter søknad til styret på fastsatt skjema. Ta kontakt med leder på  tbp@sandvikanevrosenter.no for å få tilsendt skjema.