Norsk Hodepineselskap

Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre

hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av

møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom

populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia. Selskapet vil kunne stille

sin spesielle medisinskfaglige innsikt til disposisjon i samfunnsdebatten. Videre ytes økonomisk støtte

til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine.


Generalforsamling 2017 var som tidligere i forbindelse med Nevrodagene, mandag den 13.mars kl. 17.00-18.15 på Litteraturhuset. 

Møtet var godt besøkt. Andrew Charles ( M.D. Professor of Neurology, Director UCLA Goldberg Migraine Program, Meyer and Renee Luskin Chair in Migraine and Headache Studies, David Geffen School of Medicine at UCLA)  holdt et fengende foredrag om ny viten om patofysiologi ved migrene. 

Bjarte Reve fra Nansen Neuroscience Network presenterte denne organisasjonen.

Stående applaus og stående tapasbuffet fulgte.