Norsk Hodepineselskap

Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre

hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av

møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom

populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia. Selskapet vil kunne stille

sin spesielle medisinskfaglige innsikt til disposisjon i samfunnsdebatten. Videre ytes økonomisk støtte

til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine.


Norsk hodepineselskap er en spesialforening under Den Norske Legeforening. 


Kontakt:

Adresse: 

Norsk Hodepineselskap v/ Tine Poole

Sandvika Nevrosenter

Pb. 233

1300 SandvikaE-mail: tbp@sandvikanevrosenter.no


Facebook: Norsk Hodepineselskap (kun for medlemmer)