Norsk Hodepineselskap

Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre

hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av

møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom

populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia. Selskapet vil kunne stille

sin spesielle medisinskfaglige innsikt til disposisjon i samfunnsdebatten. Videre ytes økonomisk støtte

til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine.


Norsk hodepineselskap er en spesialforening under Den Norske Legeforening. 


For å bli medlem, send en mail til Einar Kinge : ek@sandvikanevrosenter.no

Medlemskap kan oppnås av leger, offentlige godkjente sykepleiere og farmasøyter samt studenter i disse fag, som gjennom sitt arbeide eller publikasjoner har dokumentert interesse for selskapets formål. Andre personer med relevant helsefaglig utdanning kan oppnås som medlemmer etter invitasjon fra styret.

Vi trenger navn og adresse, arbeidssted og faglig bakgrunn og gjerne telefon nummer.

Kontigent er kr. 300 pr. år. Medlemmer vil inviteres til vår lukkede facebook-gruppe, Norsk Hodepineselskap.

Medlemskap kan oppnås av leger og medisinstudenter som er medlem i den norske legeforening. Annet autorisert helsepersonell som gjennom sitt arbeide eller publikasjoner har dokumentert interesse for selskapets formål kan opptas som medlemmer etter invitasjon fra styret. Styrets leder og flertallet i styret skal være leger.