Norsk Hodepineselskap

Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre

hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av

møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom

populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia. Selskapet vil kunne stille

sin spesielle medisinskfaglige innsikt til disposisjon i samfunnsdebatten. Videre ytes økonomisk støtte

til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine.


Norsk hodepineselskap er en spesialforening under Den Norske Legeforening. 


Om oss

Styret består av: 

Anne Christine(Tine) Poole, Sandvika Nevrosenter, Bærum (leder)

Hilde Karen Ofte, Nordlandssykehuset, Bodø (nestleder)

Espen Saxhaug Kristoffersen, Akershus Universitetssykehus (styremedlem) 

Julie Sønnervik, Hodeverket, Sandnes (web-ansvarlig)

Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter, Bærum ( kasserer) 

Mattias Linde, NTNU/Gøteborg (varamedlem) 


Human #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore